ورود به چت روم
چت روم جوانان و نوجوانان ویژه دهه 70 و 80
ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

بسم الله الرحمن الرحیم 

بازبهارم

ارزوهاینهانم 

دلسپردهیجاودانم

دلداربیقرارم 

وایبهارم

بازباتومیسرایم 

تابدانممیکشمهردماینعشقرابرسرایام

تصنیفشیواینسیمرامیچکانمبردامانبهارم

ایسروهستیزیبایمناینغمهجاندارمن

ایشهیدخوشخراممنبماندراینبهارجانانجهانمن.

ایاوایهمنوایدلربایمن 

ایحوریبهشتاردیبهشتمن 

ویزیبایبیهمتایخردادمن

ویرفیقشفیقباوفایمن

ایلالهیداغدارعشقمن 

بماندرروحپاکوبیهمتایمن 

ایسیبممنوعهیباغنامیرایام 

ایعاشقانهیآراملایزالم 

بهارم 

خوشامدی 

بهقدروتقدیر  شبحیدرلافتیام 

نورای 

بیقرارم 

بماندربهارایمانام.

ازازلتاابد 

نقلکنم 

ازمعاشقهی 

رمضان 

وبهار

امسالم 

برایت


یاالله


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

بیماری های گوارش Kristen Chad خرید پنجره دوجداره اگر قصد خرید کولر آبی دارید، حتما بخوانید خط سفید تره Sara کتابخانه عمومی فردوسی سنندج